angličtina    Voľba jazyka    slovenčina

Mikrofotometer, Stelárne oddelenie

Základom mikrofotometra je prístroj od Carl Zeiss Jena 208435 Jedná sa o jednokanálový mikrofotometer, teda naraz je možné merať iba jeden kanál. Pôvodný prístroj bol vybavený možnosťou odčítavať presnú polohu stolíka a vyčítavanie pulzov z detektora.

Hlavné použitie prístroja je digitalizácia astronomických (stelárnych) spektrogramov. Tu môžete nájsť stručný návod pre obsluhu mikrofotometra.

Na redukciu dát získaných pomocou tohto prístroja sa predpokladá použitie programu SPEFO od dr. Horna. Užívateľ musí mať k dispozícii informácie o meranom spektrograme: fotometrickú kalibráciu (odstup jednotlivých klinov), zoznam čiar porovnávacieho spektra, dátum a čas expozície, súradnice observatória, súradnice pozorovaného objektu, atd.

Na popis fotometrickej kalibrácie v SPEFO je použitý súbor nazvaný logint.dat.

Niekoľko zoznamov a atlasov čiar porovnávacieho spektra:

názov oblasť lampa používané na observatóriu poznámky
Fe_arc_Ondrejov UBVR Fe arc Ondřejov kompletný atlas, bez súboru pre SPEFO
Fe_arc_UB UB Fe arc Ondřejov  
Fe_arc_BVR BVR Fe arc Ondřejov  
Fe_arc_UB_DAO_15 UB Fe arc Dominion Astrophysical Observatory, Kanada 15 A/mm
Ar_Fe_UB_DAO_10_6 UB Ar + Fe Dominion Astrophysical Observatory, Kanada 10, 6 A/mm

Niektoré ďalšie atlasy porovnávacích spektier: NOAO.

SPEFO používa zoznam hviezdnych čiar, ktoré majú by merané. Formát tohto súboru ukazuje príklad pre Balmerovu sériu: balmer.stl.Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.

Späť na hlavnú stránku Stelárneho oddelenia.

Platné HTML 4.01! Platné CSS! Tvorca HTML: Richard Komžík

rkomzik@ta3.sk

Dátum poslednej zmeny: 07. júna 2005